Brady giải quyết vấn đề trao đổi thông tin và cộng tác bằng Google Apps

By -

Brady Corp. là một nhà sản xuất và tiếp thị quốc tế 1,2 tỷ đô-la chuyên về các giải pháp toàn diện dùng nhận diện và bảo vệ cho các ngôi nhà. Brady sáng tạo ra một loạt các sản phẩm từ các nhãn cảnh báo nguy hiểm tới các bảng cảnh báo điện-áp-cao và tạo nhãn cho các loại vật liệu trong phòng thí nghiệm. Công ty cũng chuyên về nhận diện nhân sự. Thành lập năm 1914 tại Eau Claire, Wisc., W.H. Brady Co. sau đó đã trở thành tập đoàn Brady Corp. vào năm 1998 và hiện có trụ sở chính đặt tại Milwaukee. Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán NYSE với mã hiệu BRC.

Nếu không xem được bằng trình duyệt… bạn có thể nhấp vào đây để thử lại.

Nếu bạn muốn xem toàn màn hình… bạn có thể nhấp vào đây.

Google Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *