DOCOMO tiết kiệm chi phí hạ tầng và tăng năng suất với Google Apps

By -

DOCOMO interTouch, một công ty con của nhà cung cấp dịch vụ di động khổng lồ NTT DOCOMO, là một nhà cung cấp các giải pháp công nghệ tích hợp toàn diện cho ngành khách sạn. Trụ sở chính đặt tại Singapore, công ty hoạt động trên khắp toàn cầu ở Châu Á, Nam Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ và Trung Đông. Với trên 1.000 nhân viên và một nền tảng khách hàng đang tăng trưởng, một hệ thống thông tin có khả năng mở rộng và hiệu-quả-chi-phí là yếu tố cần thiết cho sự thành công của họ.

Nếu không xem được bằng trình duyệt… bạn có thể nhấp vào đây để thử lại.

Nếu bạn muốn xem toàn màn hình… bạn có thể nhấp vào đây.

Google Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *