Làm sao để hủy dịch vụ Google Apps?

By -

Bạn thực sự muốn hủy tài khoản Google Apps for Work? Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để xóa triệt để dịch vụ Google Apps của bạn. Mỗi khi bạn xóa tài khoản, dữ liệu Gmail, Google Drive hay các dịch vụ liên quan đến tài khoản đều bị xóa vĩnh viễn. Vì vậy hãy đảm bảo dữ liệu của bạn đã được sao lưu.

Từng bước làm theo hướng dẫn sau đây để xóa Google Apps của bạn.
Chọn “CC” từ video để xem phụ đề hướng dẫn tiếng việt.


Chúc các bạn thực hiện thành công.

LÊ HUY

Google Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *